20 Ağustos 2017 Pazar


RABBİ YESSİR DUASI


Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr


Anlamı:

Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.


- Günlük hayatta bir işe başlarken ilk önce besmele çekilir, besmelenin arkasından da bu duayı da okursak manevi rahatlığı ve işlerimizde kolaylığı hissedebiliriz.


8 Ağustos 2017 Salı

4 BÜYÜK MELEKLER

Hz. Cebrail (Vahiy Meleği )

Cebrail (a.s.) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur’an’da üç yerde “Cibril” olarak geçmektedir. Ayrıca ayetlerde; “ruh, resulün kerîm, ruhu’l-emin, ruhu-l kudüs” gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise bunlara ilaveten “en-nâmus” diye isimlendirilmektedir.

Hz. İsrafil (Sur meleği)

Sura üfleyecek olan meleğin adı İsrafil’dir. Adı, hadislerde dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (a.s.) sura iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Bu görevinden dolayı İsrafil’e “sur meleği” ismi de verilmektedir.


Hz. Azrail (Ölüm meleği )

Görevi ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur’an’da “Melek-ul mevt” yani “ölüm meleği” namıyla ifade edilmiştir.Hz. Mikâil (Kainattaki hadiseleri idare eden melek)

Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından yağmurun yağdırılması, rüzgârın estirilmesi, mevsimlerin tanzimi gibi tabii olaylara ve mahlukatın rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi, Kur’an’da sadece bir ayette geçer. Hz. Mikâil, yeryüzü tarlasında ekilen ilahî sanat eselerine, Cenab-ı Hakk’ın kuvvetiyle ve emriyle nezaret eden bir melektir.


4 Ağustos 2017 Cuma


KURAN' DA GEÇEN PEYGAMBER İSMİ

1. Hz. Adem

2. Hz.Sit

3.Hz. İdris

4. Hz. Nuh

5. Hz.Hud

6. Hz. Salih

7.Hz. Zülkarneyn

8.Hz. İbrahim

9. Hz. Lut

10.Hz.İsmail

11.Hz. İshak

12.Hz.Yakup

13.Hz. Yusuf

14.Hz. Eyyup

15.Hz. Şuayp

16.Hz.Musa

17.Hz.Harun

18.Hz.Hızır

19.Hz.İlyas

20.Hz. Zulkifl

21.Hz. Davud

22.Hz.Süleyman

23. Hz. Lokman

24.Hz.Uzeyr

25.Hz. Yunus

26.Hz.Zekeryya

27.Hz. Yahya

28.Hz. İsa

29.Hz. Muhammed