5 Haziran 2017 PazartesiEl-Câmi (c.c.)

Esmasının Manası :İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan, insanları kıyamet günü hesap için toplayan, birbirine benzeyen, benzemeyen veya birbirinin zıddı olan varlıkları bir araya, istediğini istediği şekilde toplayan.

Küsleri barıştırmak için El- Cami

Dargınları barıştırmak, evini terk edeni getirmek için her gün 12996 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” ism-i şerifi okunup, dua edilirse maksat hasıl olur.

Bir şeyi çalınan veya kaybolan 5 vakit namazdan sonra 114 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” zikrine devam edip araştırırsa çalınan veya kaybolan şeyini bulur.

Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

Bu ismi zikir günlerinde ve saatinde sürekli söyleyen kişi, kimi isterse hizmetine ve etkisine alabilir.

Bu ismi sürekli olarak söylemeyi alışkanlık haline getirmek kişilere isteklerine ulaşmayı sağlar.

 Bu ismi her gün düzenli olarak 118 kez zikreden kişi, sevdiklerine ve isteklerine, sebepler hasıl olarak kavuşur.

Kaybolan bir şeyi olan bu şekilde dua ederse, kaybettiğine kavuşur. “Ya Camiannasi liyevmin la raybe fiihi icma ala dalleti”

Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez.

Ya Cami ismini zikreden her maksadına kolayca ulaşır.  Dünya ve ahiret saadetine erer.

Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.

El Cami esmasını  sürekli hale getiren kimse isteklerine kavuşur.

El Cami esmasını her gün 118 kez zikreden kişiye sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur, aşıkına istediğine kavuşur.

Bir şeyini kaybeden kimse;”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder