30 Haziran 2017 Cuma


YAĞMUR DUASIYağmur duası  okunuşu

"Allahümmel Eskına ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen şeyhan âmmen tabekan. Allahümme! Eskıne'l ğayse ve la tec'alna mine'l kanitin. Allahümme! Inne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mâlâ neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskına min berekatis-sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! Inna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles-semae aleyna midraran."

Yağmur duasının Anlamı

"Ya Rab! Bize bol yararlı, her tarafa akıp giden her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan et.

Ya Rab! Bizi yağmurla su ver. Bizi, ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme. Kullarda, beldelerde ve yaradılmış şeylerde öyle darlık vardır ki senden başkasına arzedemeyiz.

Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, bizim için memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketinden su ver bize yeryüzünün bereketinden yetiştir.

"Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır.”


17 Haziran 2017 Cumartesi


KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR YAPILACAK İBADETLER

Kuran'ın Peygamber Efendimize (sas) Ramazan Ay'ının 27. gecesi indirilmeye başlandığı

mübarek güne  Kadir Gecesi denir

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Kim faziletine inanarak ve mükâfâtını sadece Allah'tan ümid ederek Kadir Gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

Kadir Gecesi, İslam dinine göre, Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla İslam Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) e gönderilmeye başlandığı gecedir.

Kadir Gecesi , İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece.

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş

ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli.12 Haziran 2017 PazartesiİFTAR DUASI

Okunuşu:

" Allâhümme leke sümtü ve bike âmentü ve aleyke tecekkeltü ve alâ rızgike
eftartü "

Anlamı :

Allahım!
Senin rızan ile oruç tuttum sana güvendim , senin rızkın ile orucumu açtım.
Hamd olsun verdiğin nimetlere , sağlık ve afiyete
Allahım beni , anamı , babamı ve bütün mü' minleri bağışla (Amin)

5 Haziran 2017 PazartesiEl-Câmi (c.c.)

Esmasının Manası :İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan, insanları kıyamet günü hesap için toplayan, birbirine benzeyen, benzemeyen veya birbirinin zıddı olan varlıkları bir araya, istediğini istediği şekilde toplayan.

Küsleri barıştırmak için El- Cami

Dargınları barıştırmak, evini terk edeni getirmek için her gün 12996 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” ism-i şerifi okunup, dua edilirse maksat hasıl olur.

Bir şeyi çalınan veya kaybolan 5 vakit namazdan sonra 114 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” zikrine devam edip araştırırsa çalınan veya kaybolan şeyini bulur.

Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

Bu ismi zikir günlerinde ve saatinde sürekli söyleyen kişi, kimi isterse hizmetine ve etkisine alabilir.

Bu ismi sürekli olarak söylemeyi alışkanlık haline getirmek kişilere isteklerine ulaşmayı sağlar.

 Bu ismi her gün düzenli olarak 118 kez zikreden kişi, sevdiklerine ve isteklerine, sebepler hasıl olarak kavuşur.

Kaybolan bir şeyi olan bu şekilde dua ederse, kaybettiğine kavuşur. “Ya Camiannasi liyevmin la raybe fiihi icma ala dalleti”

Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez.

Ya Cami ismini zikreden her maksadına kolayca ulaşır.  Dünya ve ahiret saadetine erer.

Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.

El Cami esmasını  sürekli hale getiren kimse isteklerine kavuşur.

El Cami esmasını her gün 118 kez zikreden kişiye sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur, aşıkına istediğine kavuşur.

Bir şeyini kaybeden kimse;”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.