20 Ağustos 2017 Pazar


RABBİ YESSİR DUASI


Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr


Anlamı:

Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.


- Günlük hayatta bir işe başlarken ilk önce besmele çekilir, besmelenin arkasından da bu duayı da okursak manevi rahatlığı ve işlerimizde kolaylığı hissedebiliriz.


8 Ağustos 2017 Salı

4 BÜYÜK MELEKLER

Hz. Cebrail (Vahiy Meleği )

Cebrail (a.s.) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur’an’da üç yerde “Cibril” olarak geçmektedir. Ayrıca ayetlerde; “ruh, resulün kerîm, ruhu’l-emin, ruhu-l kudüs” gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise bunlara ilaveten “en-nâmus” diye isimlendirilmektedir.

Hz. İsrafil (Sur meleği)

Sura üfleyecek olan meleğin adı İsrafil’dir. Adı, hadislerde dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (a.s.) sura iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Bu görevinden dolayı İsrafil’e “sur meleği” ismi de verilmektedir.


Hz. Azrail (Ölüm meleği )

Görevi ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur’an’da “Melek-ul mevt” yani “ölüm meleği” namıyla ifade edilmiştir.Hz. Mikâil (Kainattaki hadiseleri idare eden melek)

Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından yağmurun yağdırılması, rüzgârın estirilmesi, mevsimlerin tanzimi gibi tabii olaylara ve mahlukatın rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi, Kur’an’da sadece bir ayette geçer. Hz. Mikâil, yeryüzü tarlasında ekilen ilahî sanat eselerine, Cenab-ı Hakk’ın kuvvetiyle ve emriyle nezaret eden bir melektir.


4 Ağustos 2017 Cuma


KURAN' DA GEÇEN PEYGAMBER İSMİ

1. Hz. Adem

2. Hz.Sit

3.Hz. İdris

4. Hz. Nuh

5. Hz.Hud

6. Hz. Salih

7.Hz. Zülkarneyn

8.Hz. İbrahim

9. Hz. Lut

10.Hz.İsmail

11.Hz. İshak

12.Hz.Yakup

13.Hz. Yusuf

14.Hz. Eyyup

15.Hz. Şuayp

16.Hz.Musa

17.Hz.Harun

18.Hz.Hızır

19.Hz.İlyas

20.Hz. Zulkifl

21.Hz. Davud

22.Hz.Süleyman

23. Hz. Lokman

24.Hz.Uzeyr

25.Hz. Yunus

26.Hz.Zekeryya

27.Hz. Yahya

28.Hz. İsa

29.Hz. Muhammed

8 Temmuz 2017 Cumartesi


32 farz

6'sı imanın şartı, 5'i islamın şartı, 4'ü abdestin şartı, 3'ü guslün farzı, 2'si teyemmümün farzı, 12'si namazın farzıdır. Bunların hepsine 32 farz denir.

İmanın şartları

İmanın şartı 6
1. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
2. Allah'ın meleklerine inanmak.
3. Allah'ln peygamberlerine inanmak.
4. Allah'ın kitaplarına inanmak.
5. Ahiret gününe inanmak.
6. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.

İslamın şartıları

İslamın şartı 5
1. Kelime-i Şehadet getirmek.
2. Namaz kılmak.
3. 0ruç tutmak.
4. Zekat vermek.
5. Hacca gitmek.

Abdestin farzları

Abdestin farzı 4
1. Yüzü yıkamak.
2. Kolları dirseklerle beraber yıkamak.
3. Başın dörtte birini mesh etmek.
4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak.

Guslün farzları

Guslün farzı 3
1. Ağza bir defa dolu dolu su vermek.
2. Burna bir defa dolu dolu su vermek.
3. Bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Teyemmümün farzları

Teyemmümün farzı 2
1. Niyet etmek.
2. Elleri toprağa vurup yüzümüzü mesh etmek, sonra ellerimizi tekrar toprağa vurup kollarımızı mesh etmektir

Teyemmümün farzı üçtür diyenlere göre, bu son ikisi, iki ayrı farz olarak söylenir.

Namazın farzları

Namazın farzı 12'dir. Altısı içinden, altısı dışından.

Dışındakiler:
1. Hadesten taharet: Abdest yoksa abdest almak. Cünüp ise gusletmek.
2. Necasetten taharet: Bedenden, elbiseden ve namaz kılacağı yerde pis sayılan bir şey var ise onu gidermek (temizlemek)tir.
3. Setr-i avret: Başkasının görmesi haram olan yerleri (avret yerini) örtmek. Avret yeri: Erkekte göbekten diz kapağına kadar. Kadında yüzü ve bedeni hariç bütün bedenidir.
4. İstikbali kıble: namaz kılarken kıbleye yönelmektir.
5. Vakit: Namazı belirlenen vakitte kılmaktır.
6. Niyet: Kalbi ile niyet etmektir.

İçindekiler:
1. İftitah tekbir: Namaza Allah-u Ekber lafzıyla başlamaktır.
2. Kıyam: Namazda kıraati yerine getirecek kadar ayakta durmaktır.
3. Kıraat: Kur'an'dan bir ayette olsa okumaktır.
4. Rüku: Elleri dizlere koyarak eğilmektir.
5. Secde: Alnı ve burnu secdeye koymak(secde etmektir).
6. Ka'de-i Ahire: Ettehiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır.


30 Haziran 2017 Cuma


YAĞMUR DUASIYağmur duası  okunuşu

"Allahümmel Eskına ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen şeyhan âmmen tabekan. Allahümme! Eskıne'l ğayse ve la tec'alna mine'l kanitin. Allahümme! Inne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mâlâ neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskına min berekatis-sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! Inna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles-semae aleyna midraran."

Yağmur duasının Anlamı

"Ya Rab! Bize bol yararlı, her tarafa akıp giden her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan et.

Ya Rab! Bizi yağmurla su ver. Bizi, ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme. Kullarda, beldelerde ve yaradılmış şeylerde öyle darlık vardır ki senden başkasına arzedemeyiz.

Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, bizim için memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketinden su ver bize yeryüzünün bereketinden yetiştir.

"Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır.”


17 Haziran 2017 Cumartesi


KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR YAPILACAK İBADETLER

Kuran'ın Peygamber Efendimize (sas) Ramazan Ay'ının 27. gecesi indirilmeye başlandığı

mübarek güne  Kadir Gecesi denir

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Kim faziletine inanarak ve mükâfâtını sadece Allah'tan ümid ederek Kadir Gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

Kadir Gecesi, İslam dinine göre, Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla İslam Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) e gönderilmeye başlandığı gecedir.

Kadir Gecesi , İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece.

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş

ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli.12 Haziran 2017 PazartesiİFTAR DUASI

Okunuşu:

" Allâhümme leke sümtü ve bike âmentü ve aleyke tecekkeltü ve alâ rızgike
eftartü "

Anlamı :

Allahım!
Senin rızan ile oruç tuttum sana güvendim , senin rızkın ile orucumu açtım.
Hamd olsun verdiğin nimetlere , sağlık ve afiyete
Allahım beni , anamı , babamı ve bütün mü' minleri bağışla (Amin)

5 Haziran 2017 PazartesiEl-Câmi (c.c.)

Esmasının Manası :İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan, insanları kıyamet günü hesap için toplayan, birbirine benzeyen, benzemeyen veya birbirinin zıddı olan varlıkları bir araya, istediğini istediği şekilde toplayan.

Küsleri barıştırmak için El- Cami

Dargınları barıştırmak, evini terk edeni getirmek için her gün 12996 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” ism-i şerifi okunup, dua edilirse maksat hasıl olur.

Bir şeyi çalınan veya kaybolan 5 vakit namazdan sonra 114 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” zikrine devam edip araştırırsa çalınan veya kaybolan şeyini bulur.

Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

Bu ismi zikir günlerinde ve saatinde sürekli söyleyen kişi, kimi isterse hizmetine ve etkisine alabilir.

Bu ismi sürekli olarak söylemeyi alışkanlık haline getirmek kişilere isteklerine ulaşmayı sağlar.

 Bu ismi her gün düzenli olarak 118 kez zikreden kişi, sevdiklerine ve isteklerine, sebepler hasıl olarak kavuşur.

Kaybolan bir şeyi olan bu şekilde dua ederse, kaybettiğine kavuşur. “Ya Camiannasi liyevmin la raybe fiihi icma ala dalleti”

Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez.

Ya Cami ismini zikreden her maksadına kolayca ulaşır.  Dünya ve ahiret saadetine erer.

Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.

El Cami esmasını  sürekli hale getiren kimse isteklerine kavuşur.

El Cami esmasını her gün 118 kez zikreden kişiye sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur, aşıkına istediğine kavuşur.

Bir şeyini kaybeden kimse;”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.