27 Mart 2019 Çarşamba

BU ZİKRİ HER GÜN 100 KERE YAPAN ZENGİN OLUR

-  La ilahe illallahül melikül haqqul mübin


Manası: (Melik (herşeyin sahibi), Hakk (varlığı hiç değişmeyen), Mübin (apaçık ki) Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.

Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca

23 Mart 2019 Cumartesi


EL MUKADDİM ANLAMI VE FAZİLETLERİ
El- Mukaddim (c.c.) esmasının manası :Dilediğini öne alan, istediğini ileri geçiren demektir.
Fazileti ve faydaları :
Daima yükselmek için : 
El- Mukkadim
* 5 vakit namazdan sonra 184 kere ” Ya Mukaddim celle celâlühû ” zikrine devam eden mesleğinde ilerler, sebepleri kullanma ve değerlendirme nimetine kavuşur.
* Her gün 100 kere ” Ya Mukaddim celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan Allah (c.c.) sevgisine mazhar olur.
* Bir bardak suya 184 kere ” Ya Mukaddim celle celâlühû ” ism-i şerifini okuduktan sonra içen imtihanda başarılı olur.
* Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. Allah katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur.
* Bu ismin zikrine devam eden kimse büyükler ve yetkililer arasında sözü geçerli olur zamanla da kendisi onların arasında olur ve yerini alır.
* Gelmesini istediği kişiyi birkaç gün düşünerek Ya Mukaddim diyen ve Allahtan gelmesini isteyen kimse kısa zamanda isteğine kavuşur o kimse yanına gelir.
* Savaş sırasında düşmanla karşılaşan kimse bu ismi zikrederse savaşı kazanırlar.
* Bir öğrenci veya başka bir konuda imtihana girecek kimse sınavına girmeden önce bir pirinç tanesine (181 kez Ya Mukaddim) okuyup yutarsa Allahın izniyle sınavını kazanır.
* Bu ismin zikrine devam kişiye Allah heybet ihsan eder ,makamı mevkisi yükselir ,Allah katındaki değeri artar kişiyi Allaha yakınlaştırır.
* Bu isme devam edenlerin duaları istek ve dilekleri gerçekleşir

16 Mart 2019 Cumartesi

ZÜL CELALİ VEL İKRAM

Zü’l-Celâl-i Ve’l İkram anlamı :

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır.
Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır.
Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır.
Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir.
Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır.
Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; inkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.
Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:
Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm ismi Kur’an’da iki kez Rahman suresinde zikredilmiştir:

16 Temmuz 2018 Pazartesi

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

23 Mayıs 2018 ÇarşambaELHAMDÜLİLLAH
“Hamd, şükür Allahü teâlâya mahsûstur, bütün nîmetler O’ndandır” mânâsına mübârek, kıymetli bir söz. Buna hamdele de denir.
Bir gün Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme sıcak bir yemek getirildi. Yedi ve yemekten sonra; “Elhamdülillah. Şu ve şu kadar zamandan beri karnıma sıcak bir yemek girmedi” buyurdu. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Mâce)
Elhamdülillah demek, şükürlerin başıdır. Allahü teâlâya şükretmeyen O’na hamd etmemiş (senâ etmemiş, O’nu övmemiş) olur. (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâyık)
Zikrin (Allahü teâlâyı anmanın) en üstünü, Elhamdülillah demektir. (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâyık)
Müslümanın müslüman üzerinde beş hakkı vardır:Selâmına cevap vermek, hastasını dolaşmak, cenâzesinde bulunmak, dâvetine gitmek ve aksırdığı zaman Elhamdülillah deyince Yerhamükallah demek. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
Yemeğe ve içmeğe başlarken Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) okumalıdır. Yimek-içmek sonunda Elhamdülillah demelidir. (Seyyid Alizâde)

4 Mayıs 2018 Cuma

SALAT-I MECULE


Allahümme salli ala seyyidina muhammedin  selaten tehullü biha uktedi ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Anlamı: Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (S.A.V)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin.

2 Mayıs 2018 ÇarşambaEL-BERR

;katından gelen bir iyilik ve lütufla,kullarına karşı şevkatli ve merhametli olan.mahlukata, hayırlar ulaştıran;kullarına karşı musamahakar, şevkatli,merhametli, cömert ve ikraı,ihsanı bol olan anlamlarına geliyor
EL-BERR isiminin zikri (202) adettir.Zikir saati Zühre,zikir günü Cuma’dır.
Özellikleri ve bazı faydaları:
  • EL-BERR isminin zikrine dünyalık elde etmek için bu ismin zikrine devam edilir.Bu ismin zikrine devam eden kimsenin ihtiyaç içindüşmanı dahi ayağına kadar gelir.Onun önünde boyun eğer.
  • Her kim,bu ismin zikrine her gün (786) defa okuyup devam ederek vird edinirse,Cenab-ı Hak ona lutüf ve ihsanlarını birbiri ardıca yağdırır.
  • İçki içen,kumar oynayan,zina  eden,faiz yiyen vs. günahları işleyenkimse bu ismin zikrine devametse,günahlardan kurtulur.Tövbekar olur.Kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşır.
  • kara ve deniz seyahatlerinde bu ismin zikrine devam etmek,sağlık,emniyet ve güvensağlar.
  • Deniz yolculuğu sıarsında  fırtınaya yakalnırsa bu ismin zikriyle gemi veya zikreden şahıs fırtınanın meydana getireceği zarardan kurtulur.
  • Bu ismi  felçli birine şartlarına uygun olarak okumak,yada büyük ebced değerine göre hesap edip okumak kurtuluşuna vesile olur.